Sastanak Upravnog odbora-rezime

Sastanak Upravnog odbora-rezime

Novosti, 08. veljače 2019.

08.02. održan je prvi ovogodišnji sastanak Upravnog odbora Kluba na kojem smo napravili rezime aktivnosti tijekom 2018 godine, usvojili izvješće o radu i financijsko za 2018 te iste upućujemo Skupštini Kluba na usvajanje.

Osim Izvješća bilo je još podosta tema za razgovore te smo tako između ostalog raspravljali o sudjelovanju na prvom TRAP natjecanju IPA-e u Hrvatskoj (gađanje glinenih golubova ) kao i o jačanju ribolovne sekcije u ovoj godini. Isto tako raspravljano je i o IYG susretima mladeži ove godine u Hrvatskoj te našoj redovnoj aktivnosti Dinara 2019.

Plan za 2019 je iznimno obiman pa se nadamo i vjerujemo u što veći odaziv članova Kluba na aktivnostima koje osmišljavamo upravo za njih tj. vas.

Osim TRAP-a, i ribolova planirali smo sudjelovati na još dva streljačka natjecanja ( cal. 9mm ) a isto tako u suradnji sa turističkim agencijama te članovima IPA u inozemstvu organizirati barem jedno putovanje i susrete. Malonogometna sekcija također je planirala sudjelovanje na nekoliko turnira pa vjerujemo da je Program rada za 2019 bogat aktivnostima koje ćemo nastojati i odraditi.

Uspjeh u radu naše udruge ovisi o vama dosadašnjim članovima ali i novim članovima koji nam pristupaju te IPA-u prepoznaju kao svoju udrugu na što smo iznimno ponosni.

Koristimo priliku pozvati članove koji još nisu podmirli članarinu za 2019 godinu da to i obave a njihove uplatnice i članske iskaznice su kod povjerenika.

Skupština Kluba će biti sazvana kroz koji dan a datum održavanja će biti početkom ožujka 2019 godine. Datum i mjesto te vrijeme održavanja biti će objavljeno kako na web stranici Kluba a isto tako svi članovi će biti izvješćeni i putem sms-a i facebook-a.