POPUST ZA ČLANOVE IPA

POPUST ZA ČLANOVE IPA

Novosti, 15. listopada 2021.

Izvješćujemo članove da je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji sa Španja oprema d.o.o. iz Šibenika, J.B. Jelačića 25 kojim je osigurano članovima IPA popust na proizvode i usluge u visini 15% za gotovinsko plaćanje te 10% na kartično plaćanje.

O Španja oprema d.o.o. možete se informirati na njihovoj web stranici www.spanja.com