PLANIRANE SPORTSKE AKTIVNOSTI U 2020 GODINI

PLANIRANE SPORTSKE AKTIVNOSTI U 2020 GODINI

Novosti, 12. veljače 2020.

Poštovane članice i članovi IPA Šibensko-kninska

Prema Programu rada Kluba za 2020 godinu donosimo Vam pregled predloženih sportskih aktivnosti koje ćemo pokušati provesti tijekom ove 2020 godine.

Red.

br.

SEKCIJA AKTIVNOST VODITELJ AKTIVNOSTI
1 MALI NOGOMET Sudjelovanje na malonogometnom turniru u organizaciji IPA Zagreb Bruno Marković
Sudjelovanje na malonogometnom turniru u organizaciji IPA ŽZH ( BIH ) – Posušje Bruno Marković
Sudjelovanje na malonogometnom turniru WPIST Eibergen – Nizozemska Bruno Marković
2 PLANINARSKA I ATLETIKA Organizacija planinarskog druženja „Dinara 2020“ u mjesecu rujnu 2020 godine Kristijan Gutić
Organizacija planinske utrke „Dinara Challenge“ za članove IPA, djelatnike MUP-a kao prvenstvo u ovoj disciplini. Osim navedenih omogućiti sudjelovanje i drugih natjecatelja prema pravilima ITRA-e a u suorganizaciji sa AK Šibenik te MUP-om i gradom Kninom Damir Maksimović
Ostali pozivi za atletiku i planinarenje od strane IPA Klubova ili neprofitnih Udruga Damir Maksimović
3 SEKCIJA STRELJAŠTVO Sudjelovanje na streljačkom turniru u organizaciji IPA Splitsko-dalmatinske, Ivica Pekas
Sudjelovanje na IPA Istra Cup TRAP 2020 godine sa 3-4 člana Željko Krnić
4 RIBOLOVNA SEKCIJA Sudjelovanje na ribolovnom turniru u organizaciji IPA Međimurje Dragan Vlah
Sudjelovanje na ribolovnom turniru u organizaciji IPA Karlovac Dragan Vlah
Sudjelovanje na memorijalnom turniru „Adrijano Legović“ u organizaciji IPA Istra Dragan Vlah
Sudjelovanje na ribolovnom turniru u organizaciji IPA Primorsko-goranska Dragan Vlah
Sudjelovanje na ribolovnom turniru u organizaciji IPA Vukovar Dragan Vlah
5 TENISKA SEKCIJA Organizacija teniskog turnira za članove IPA Donald Dumančić
Provoditi treninge i rekreaciju članova Kluba na terenima i terminima koje smo dobili na besplatno korištenje u suradnji sa teniskim klubovima sa područja županije. Donald Dumančić
6 SEKCIJA BORILAČKIH VJEŠTINA pokušati animirati policijske službenike provođenjem seminara prilagođene zahtjevima posla, Ivica Pekas

Ivan Penović

nabavka trenažnih pomagala, sportske opreme i airsoft pištolja (replike pravih, na kuglice) radi poboljšanja izvedbe treninga Ivica Pekas, Upravni odbor
nastavak rada sa odraslima i djecom po programu ju jitsu i aikido Ivica Pekas

Ivan Penović