ODRŽANA SKUPŠTINA KLUBA

ODRŽANA SKUPŠTINA KLUBA

Novosti, 20. siječnja 2012.

Dana 20.01.2012. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama PU Šibensko-kninske održana je izborna skupština Regionalnog kluba IPA Šibensko-kninska.

Program održavanja skupštine započeo je intoniranjem hrvatske himne, a potom i himne svjetske organizacije IPA nakon čega se pozdravnim govorom obratio predsjednik Kluba gosp. Jadran Škugor istaknuvši da je IPA organizacija svih policajaca kako aktivnih tako i umirovljenih te da su ciljevi IPA prijateljstvo i druženja policajaca te pozitivno djelovanje prema prema građanima jer i policajac je čovjek.

Nakon predsjednika nazočim članovima obratio se i načelnik PU Šibensko-kninske gosp. Ivica Kostanić, a koji je i sam član IPA, koji je dao osvrt na dosadašnju dobru suradnju PU i IPA u pogledu promicanja sigurnosnih tema te na same sportske uspjehe šibenskih policajaca u zadnjih nekoliko godina.

Isto tako skupu se obratio i gosp. Kristijan Barać, predsjednik Regionalnog kluba IPA Herceg-bosanske županije/kantona kazavši da je prvi kontakt policajaca u BIH posebno područja Livna sa organizacijom IPA bio preko Kluba IPA Šibensko-kninska gdje se i sam učlanio kao pridruženi član. Istakao je dosadašnji razvoj IPA u BIH te da će najvjerojatnije ove godine IPA Sekcija BIH biti primljena u punopravno članstvo svjetske organizacije IPA što je dobrim djelom pridonio naš regionalni klub svojim zalaganjem oko širenja ideje IPA u BIH.

Nakon svečanog dijela skupštine pristupilo se radnom dijelu i izglasavanju dnevnog reda koji je predložen od strane predsjednika, a prihvaćen jednoglasno svih nazočnih.

U radnom dijelu prezentirana su izvješća o radu kluba te financijska izvješća koja su od strane svih nazočnih jednoglasno prihvaćena, izvršene su izmjene i dopune Statuta Kluba ( prihvaćeno jednoglasno ) proveden je izbor svih tijela Udruge a s obzirom da nije bilo kandidata za pojedinačne funkcije dosadašnji predsjednik je predložio svoju listu kandidata koja je privaćena jednoglasno te su izabrani slijedeći:

UPRAVNI ODBOR

 1. Predsjednik Kluba                        Jadran Škugor
 2. Zamjenik predsjednika                  Bruno Marković
 3. Prvi potpredsjednik                      Damir Maksimović
 4. Drugi potpredsjednik                    Ivica Pekas
 5. Treći potpredsjednik                    Silvana Funda
 6. Tajnik Kluba                                Domagoj repušić
 7. Zamjenik tajnika                          Saša Komesarović
 8. Rizničar                                      Ana kmoniček
 9. Zapisničar                                   Anita Vukelić

NADZORNI ODBOR

 1. Predsjednik nadzornog                 Kristijan Gutić
 2. Član nadzornog                           Joso Dugopoljac
 3. Član nadzornog                           Tomislav Zelić

SUD ČASTI

 1. Predsjednik suda                         Mario Višić
 2. Član suda                                   Vitomir Maras
 3. Član suda                                   Adolf Dugopoljac

Također je donijeta Odluka da će u narednom mandatu Regionalni klub predstavljati i zastupati Predsjednik Jadran Škugor, zamjenik predsjednika Bruno Marković i tajnik Domagoj Repušić.

 Pod točkom razno skrenuta je pozornost članovima da se više aktiviraju u aktivnostima Kluba.

Nakon završetka skupštine upriličen je domijenak za sve prisutne članove.

Domagoj Repušić