ODRŽAN TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

ODRŽAN TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

Novosti, 11. svibnja 2018.

Danas 11.05.2018 godine u vremenu od 10.00 do 11.00 sati održan je treći sastanak Upravnog odbora Kluba u našoj prostoriji u Mandalini.
Teme sastanka su bili:
1. Sudjelovanje na streljačkom natjecanju u Stobreču – izvješće predsjednika
2. Streljaštvo u Čazmi-poziv, rasprava
3. Organizacija planinarenja Dinara 2018 predviđena za 23.06.2018
4. Poziv IPA Istra na proslavu Dana kluba 19.05.2018. dogovor oko odlaska
5. Sastanak IPA Hrvatske sekcije u Bjelovaru
6. Razno.
U svezi navedenih točaka članovi Upravnog odbora su nakon provedene rasprave i obrazloženja predsjednika prihvatili izvješće, iznijete su pohvale IPA Splitsko-dalmatinskoj na organizaciji. U pogledu organizacije planinarenja dogovoreno je da je polazak prema vrhu u 06.00 sati iz zaseoka Glavaš te da će ručak za sve sudionike biti kod planinarskog doma na Brezovcu oko 14.00 sati kada se otprilike računa da će planinari prispjeti, a nakon ručka i odmora spuštanje vozilima prema Kninu (detaljnije u pozivu).
Na proslavu Kluba IPA Istra upućuje se predsjednik Kluba kao i jedan član UO s obzirom da je poziv pristigao za dva predstavnika Kluba, a za sastanak IPA Hrvatske sekcije naknadno će se odlučiti kada pristigne poziv.
Moramo se zahvaliti i kolegama iz IPA Koroške ( Slovenija ) na pozivu na planinarsko druženje.

D.R.