IZMJENE ŽIRO-RAČUNA KLUBA-OBAVIJEST

IZMJENE ŽIRO-RAČUNA KLUBA-OBAVIJEST

Novosti, 12. ožujka 2019.

Poštovane članice i članovi Kluba, poslovni suradnici

Obavještavamo Vas da sa danom 29.03.2019 godine žiro-račun naše Udruge broj HR3824110061120012425 neće više biti dostupan za obavljanje transakcija ( uplate članarine, donacije, plaćanja prema dobavljačima i sl. ) iz razloga pripajanja Jadranske banke d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci.

Od 01.4.2019 godine novi račun Regionalnog kluba IPA Šibensko-kninska je: HR3723900011199003886.