IPA ŠIBENIK NA STELJAČKOM NATJECANJU

IPA ŠIBENIK NA STELJAČKOM NATJECANJU

Novosti, 19. ožujka 2018.

Poštovani članovi IPA Šibenik obavještavamo vas da je dana 18.03.2018. g u Vrbovcu, a u organizaciji Policijske akademije Zagreb, organizirano natjecanje u streljaštvu iz vatrenog oružja (pištolj min 9 mm) poznatije kao memorijal „Matko Maršić“.

Na predmetnom natjecanju su sudjelovali i članovi našeg Kluba, Joso Dugopoljac, Ivica Pekas i Željko Krnić, inače članovi streljačke grupe, a cilj ovog susreta je prije svega bio humanitarnog karaktera, a posredno i edukacijskog, bar za naše članove koji su po prvi puta sudjelovali na ovakvom tipu natjecanja, i kojima je cilj pokrenuti aktivnije sudjelovanje i drugih naših članova u sličnim natjecanjima ubuduće.

Zapažanja sa predmetnog natjecanja su iznimno pozitivna, a tijekom kojih se došlo do spoznaje da se uz dobru volju i aktivnost manjeg broja ljudi, te manje financijske izdatke, može postići zavidan nivo organizacije natjecanja u streljaštvu, koju bi željeli aktivirati prvenstveno na području naše policijske uprave sa vlastitim resursima, da se u istu može uključiti što veći broj kako naših članova tako i ostalih zainteresiranih pol. službenika.

Koristimo priliku zahvaliti se našoj PU i načelniku gosp. Kostaniću na pruženoj pomoći te gosp. Mariću na poslanom pozivu. J.D.