“FOTO SPEKTAR” ŠIBENIK – POPUST ZA ČLANOVE IPA

“FOTO SPEKTAR” ŠIBENIK – POPUST ZA ČLANOVE IPA

Novosti, 08. srpnja 2020.

Izvješćujemo članove IPA da je sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji sa FOTO STUDIO „ FOTO SPEKTAR“ iz Šibenika, Zagorska 2  (kod sportske dvorane) kojim članovi IPA ostvaruju 20% na usluge. Kontakt 022/215-905 i 099/213-5105

Popust se ostvaruje predočenjem valjane IPA iskaznice ( za tekuću godinu ).