Važniji dokumenti za funkcioniranje kluba:

 1. Statut ( iz 2015 godine )
 2. Pravilnik o načinu prikupljanja sredstava iz donacija, darova i drugih prihoda ( 2018 )
 3. Pravilnik o naknadi troškova službenog puta ( 2018 )
 4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti ( 2018 )
 5. Pravilnik o kriterijima za dodjelu novčane pomoći članovima Kluba ( 2018 )
 6. Pravilnik o načinu prijave, izvedbi i financiranju sportskih aktivnosti ( 2018 )
 7. Poslovnik o radu skupštine ( iz 2015 godine )

 

Obrasci:

 1. Pristupnica za učlanjenje u IPA
 2. Ispisnica iz IPA
 3. Zahtjev za dodjelu novčane pomoći
 4. Obrazac o prijavi aktivnosti

 

Datoteke uz članak:

Međunarodni statut i pravila IPA (izmjenjeno 2014 godine na IEC)
Statut kluba donijet 04.09.2015. godine
Ispisnica iz IPA
Poslovnik o radu skupštine
Pravilnik o dodjeli pomoći
Pravilnik o načinu prikupljanja donacija
Pravilnik o načinu prijave, izvedbi i financiranju sportskih aktivnosti
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
Pravilnik o naknadi troškova službenog puta
Pristupnica za učlanjenje u IPA
Zahtjev za dodjelu pomoći
Obrazac o prijavi aktivnosti