Aktivnosti IPA

Aktivnosti IPA

Novosti, 06. prosinca 2020.

Poštovane kolegice i kolege, dragi članovi IPA Šibensko-kninske

Pandemija koronavirusa ( COVID-19 ) nažalost ovu godinu nam je učinila nemogućom za održavanja aktivnosti IPA kako u organizaciji našeg Kluba tako i sudjelovanja na aktivnostima drugih IPA Klubova u Hrvatskoj ali i inozemstvu.

Iako nismo imali „opipljive“ aktivnosti Upravni odbor Kluba je tijekom godine u nekoliko navrata održao svoje sjednice ( prije pandemije u Šibeniku, a ostale online ) te smo trenutno u pripremanju Programa rada i financija za 2021 godinu, a podaci o planiranim aktivnostima biti će objavljene kako na webu tako i u našoj internoj komunikaciji.

Iskreno se nadamo da će ova pandemija popustiti pa da svi zajedno možemo nastaviti sa našim i vašim IPA aktivnostima.